CHEMIA NIEORGANICZNA, Tom II Analiza ilościowa i preparatyka chemiczna

Nowe

E. Schweda


Redakcja wydania I polskiego:

F. Buhl

Rok wydania2014
Oprawamiękka
Ilość stron426
Format165 x 232 mm
ISBN978-83-7846-031-2

Poleć znajomemu

85,00 zł Cena detaliczna

Chemia Nieorganiczna autorów: Jander/Blasius to podstawowy  podręcznik na studiach chemicznych i innych z zakresu nauk przyrodniczych w Niemczech. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu polskie tłumaczenie tej książki.

Chemia Nieorganiczna tom II  Analiza ilościowa i preparatyka chemiczna  to kontynuacja wydanego w marcu 2014 tomu I Wprowadzenie i analiza jakościowa.

W tomie II Chemii Nieorganicznej  omówiono następujące tematy:

Podstawy wiedzy – podstawowe pojęcia chemiczne: układ okresowy pierwiastków/chemia związków jonowych i typy wiązań chemicznych/równowaga kwasowo - zasadowa, równowaga chemiczna, prawo działania mas i iloczyn rozpuszczalności/utlenianie i redukcja/obliczenia, stechiometryczne/chemia, związków kompleksowych i układów koloidalnych /nazewnictwo.

Analiza ilościowa: metody rozdzielania substancji, oznaczenia analityczne i przyrządy laboratoryjne/metody grawimetryczne i miareczkowe/rozdzielanie analityczne/metody elektroanalityczne i optyczne/analiza gazowa/kontrola jakości produktów technicznych.

Chemia preparatywna: przyrządy laboratoryjne i technika pracy/przepisy syntetyczne dla gazów, metali, tlenków, związków nadtlenkowych, siarczków, azotków, kwasów i zasad, soli, związków kowalencyjnych, estrów, alkoholi, eterów, związków kompleksowych i układów koloidalnych.

Treść książki zamyka rozdział poświęcony bezpieczeństwu pracy i utylizacji odpadów laboratoryjnych.

SKRÓCONY SPIS TREŚCI:

Przedmowa do wydania polskiego

Przedmowa

O historii Jander/Blasius

1. Podstawy wiedzy - podstawowe pojęcia chemiczne

1.1 Układ okresowy pierwiastków chemicznych - budowa materii

1.2 Reakcje jonowe i typy wiązań chemicznych

1.3 Równowagi kwasowo-zasadowe

1.4 Równowaga chemiczna, prawo działania mas, iloczyn rozpuszczalności

1.5 Utlenianie i redukcja

1.6 Obliczenia stechiometryczne

1.7 Podstawy chemii związków kompleksowych

1.8 Chemia układów koloidalnych

1.9 Nomenklatura

2. Chemia analityczna, analiza ilościowa

2.1 Wprowadzenie do chemii analitycznej i analizy ilościowej

2.2 Aparatura

2.3 Metody grawimetryczne

2.4 Metody miareczkowe

2.5 Rozdzielanie analityczne

2.6 Metody elektroanalityczne

2.7 Metody optyczne

2.8 Analiza gazowa

2.9 Chemiczna kontrola jakości produktów technicznych

3. Chemia preparatywna

3.1 Przyrządy laboratoryjne i technika pracy

3.2 Przepisy syntetyczne

4. Załącznik

4.1 Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi

4.2 Utylizacja odpadów laboratoryjnych

4.3 Tabele

4.4 Lista oznaczeń i symboli

4.5 Lista skrótów słownych

4.6 Bibliografia

Indeks

Dodatek

Podobne produkty