CHEMIA NIEORGANICZNA, Tom I Wprowadzenie i analiza jakościowa

Nowe

E. Schweda


Redakcja wydania I polskiego:

F. Buhl, J. Siepak

Rok wydania2014
Oprawamiękka
Ilość stron604
Format165 x 232 mm
ISBN978-83-7846-027-5

Poleć znajomemu

95,00 zł Cena detaliczna

Jander/Balsius. Chemia Nieorganiczna. Tom I jest nowoczesnym podręcznikiem nieorganicznej analizy chemicznej. 

•Zawiera wiedzę podstawową z zakresu chemii ogólnej, omawia doświadczenia praktyczne chemii jakościowej i uporządkowane informacje dotyczące poszczególnych pierwiastków oraz odczynników organicznych, a także tablice ze zdjęciami mikrokryształów.
•Procesy rozdziału są obszernie opisane i zestawione w specjalnym dodatku na końcu podręcznika.
•Skorowidz na marginesach stron umożliwia szybkie znalezienie informacji.
•Niniejsze wydanie jest aktualne pod kątem obowiązujących oznaczeń substancji niebezpiecznych, zgodnych z rozporządzeniem REACH i CLP.
•Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kursów podstawowych z zakresu chemii, farmacji i kierunków pokrewnych.
•Będzie on również użyteczny dla studentów studiów doktoranckich różnych dziedzin nauk przyrodniczych.
SKRÓCONY SPIS TREŚCI:
Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa
O historii Jander/Blasius
1. Wprowadzenie do chemii ogólnej
1.1 Podstawowe pojęcia chemiczne - rys historyczny
1.2 Budowa atomu
1.3 Układ okresowy pierwiastków chemicznych
1.4 Wiązanie chemiczne
1.5 Chemia roztworów wodnych i właściwości jonów
1.6 Równowaga chemiczna - prawo działania mas
1.7 Kwasy i zasady
1.8 Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność trudno rozpuszczalnych elektrolitów
1.9 Reakcje utleniania i redukcji - elektrochemia
1.10 Stechiometria i pojęcie wartościowości
1.11 Chemia związków kompleksowych (koordynacyjnych)
1.12 Chemia ligandów chelatowych
1.13 Chemia koloidalna i chemia na granicach faz
1.14 Nomenklatura związków nieorganicznych
2. Chemia analityczna, analiza jakościowa
2.1 Wprowadzenie
2.2 Niemetale i ich związki
2.3 Metale i ich związki
3. Systematyczny tok analizy - rozdzielanie analityczne
3.1 Próby wstępne
3.2 Rozpuszczanie i roztwarzanie
3.3 Metody polegające na roztwarzaniu
3.4 Ogólny tok rozdzielania analitycznego kationów
3.5 Wykrywanie anionów
4. Załącznik
4.1 Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
4.2 Utylizacja odpadów laboratoryjnych
4.3 Tabele
4.4 Objaśnienia oznaczeń i skrótów
4.5 Literatura
Indeks
Dodatek

Podobne produkty