Polityka prywatności i cookie

I. DEFINICJE

 1. Administrator – MedPharm Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Połabian 33, 52-339 Wrocław.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.medpharm.pl.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

II. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu.

Administratorem danych osobowych jest MedPharm Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Połabian 33, 52-339 Wrocław.
W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail gdpr@medpharm.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

1. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych do założenia konta w Serwisie, zgodnie z podstawą prawną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane zapamiętane w Serwisie.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko - niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. e-mail - niezbędny do logowania do MedPharm Polska Sp. z o.o. i komunikacji związanej z korzystaniem z Serwisu.

2. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia zgodnie z podstawą prawną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki; w przypadku niektórych form dostawy adres dostawy Użytkownik nie jest potrzebny - w takim wypadku prosimy o wskazanie punktu odbioru przesyłki;
 3. e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia, w przypadku zamówień złożonych wyłącznie z produktów elektronicznych (pliki do pobrania) adres e-mail jest niezbędny celem przekazania zamówionych produktów elektronicznych;
 4. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji z Serwisem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem MedPharm Polska (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Użytkownik wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko - niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze Serwisem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem MedPharm Polska.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Użytkownik wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP - niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

W celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru), dane osobowe wykorzystywane będą na podstawie prawnej o niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3. Subskrypcja marketingowa

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w procesie rejestracji w Serwisie, skorzystania z formularza zapisu na stronie www.medpharm.pl lub składania zamówienia. Prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w www.medpharm.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

 

IV. Pliki cookies

1. Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

2. Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk.

3. Jakich plików "cookies" używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików "cookies" - "stałe" oraz "sesyjne".

 • "Sesyjne pliki cookies" - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • "Stałe pliki cookies" - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki "cookies" przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

4. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

MedPharm Polska nie gromadzi danych osobowych w plikach "cookies"

5. Usuwanie plików "cookies"

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

V. Udostępnianie danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Serwisu: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Użytkownika.

Dane możemy przekazywać odbiorcom tj.:

-Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
-Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
-Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
-Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów w których je zebrano (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw I zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

 • zakończenia wykonywania umowy,
 • wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
 • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 • Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 

VII. Portale społecznościowe.

W Serwisie podane są linki do innych stron internetowych, takich jak Facebook i YouTube. Takie strony internetowe nie są nadzorowane przez Serwis. Strony te posiadają własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook i YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

VIII. Prawa związane z danymi osobistymi

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

IX. Prawo do wniesienia skargi.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 

XI. Zmiany w Polityce Prywatności.

Zmiany w Polityce Prywatności. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

 

XII. PYTANIA I KONTAKT

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres: gdpr@medpharm.pl