Rada Naukowa

 • Prof. dr hab. Edward Bańkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko, Uniwersytet Medycznyw Białymstoku
 • Prof. dr hab. Wojciech Cisowski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Dr Jerzy Jambor, Polski Komitet Zielarski
 • Prof. dr hab. Aleksander Kubis, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Malinka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Dr n. wet. Ryszard Mordak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr Alicja Noculak-Palczewska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Krystyna Olczyk, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Mgr farm. Artur Owczarek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Andrzej Sapota, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dr Katarzyna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Dariusz Pawlak - Białystok
 • Prof. Dr hab. Ivan Kocić - Gdańsk
 • Prof. dr hab. Marek Droździk - Szczecin
 • Prof. dr hab. Bohdan Gworys - Wrocław
 • Prof. dr hab. Janusz Moryś - Gdańsk
 • Prof. dr hab. Jerzy Walocha - Karków
 • dr Grzegorz Goncerz - Kraków
 • Prof. dr hab. Iwona Wawer - Warszawa
 • Prof. dr hab. Jan Żeromski – Poznań
 • Dr Iwona Urbanowicz – Wrocław
 • Prof. Anna Skoczyńska - Wrocław