Interakcje leków. Zalecenia farmakologiczne

Nowe

M. Zieglmeier, T. Hein
Wydanie I polskie pod redakcją P. Niewińskiego 
Rok wydania2009
Oprawamiękka
Ilość stron312
Format115 x 165 mm
ISBN978-83-60466-30-8

Poleć znajomemu

51,00 zł Cena detaliczna

Ryzyko wystąpienia interakcji leków wzrasta, wraz z przyjmowaniem kolejnego preparatu. Nabiera to szczególnej wagi, w kontekście wciąż rosnącej liczby pacjentów vhorych przewlekle, na kilka chrób jednocześnie oraz starzejącego się społeczeństwa.

• Książka "Interakcje leków" z serii >>Do kieszeni fartucha<< umożliwia szybkie odnalezienie interakcji.
• Kolorowe zaznaczenia sygnalizują częstotliwość występowania interakcji i potencjalne ryzykojej zaistnienia.
• Trafne przedstawienie informacji wskaże dalszą drogę postępowania.

Książka przeznaczona jest dla farmaceuów, a także lekarzy. Pomoże ona w zapobieganiu występowania niepożądanych interakcji i w weryfikacji istniejących metod leczenia.

SPIS TREŚCI:

Wstępne uwagi i wskazówki

Objaśnienia skrótów i symboli 

 1. Leki przeciwbólowe i przeciwmigrenowe: opioidy
 2. Leki przeciwbólowe i przeciwmigrenowe: pozostałe
 3. Środki zobojętniające i hamujące wydzielania soku żołądkowego
 4. Leki przeciwalergiczne i przeciwhistaminowe - H1
 5. Leki przeciwarytmiczne 
 6. Antybiotyki I: penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, makrolity/katolity, klindamycyna
 7. Antybiotyki II: chinolony, tetracykliny, związki sulfonamidowe, nitroimidazole i inne 
 8. Leki przeciwdemencyjne i nootropowe 
 9. Leki przeciwdepresyjne I: SSRI i TLPD 
 10. Leki przeciwdepresyjne II: pozostałe (nowsze substancje)
 11. Leki przeciwcukrzycowe 
 12. Leki przeciwwymiotne, przeciw zawrotom głowy i prokinetyczne 
 13. Leki przeciwpadaczkowe 
 14. Leki przeciwnadciśnieniowe 
 15. Leki przeciwzakrzepowe i hamujące agregację płytek krwi 
 16. Leki przeciwreumatyczne i przeciwzapalne I: klasyczne NLPZ i mizoprostol 
 17. Leki przeciwreumatyczne i przeciwzapalne II: inhibitory COX-2 i pozostałe 
 18. Leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne 
 19. Beta-blokery
 20. Broncholityki/leki przeciwastmatyczne 
 21. Antagoniści wapnia 
 22. Kortykosteroidy 
 23. Leki moczopędne i saluretyki
 24. Leki przeciwdnawe 
 25. Leki nasenne, uspokajające i przeciwlękowe 
 26. Leki immunosupresyjne 
 27. Leki nasercowe i wieńcowe 
 28. Środki przeczyszczające i przeciwbiegunkowe 
 29. Leki zmniejszające stężenie lipidów i cholesterolu 
 30. Neuroleptyki I: butyrofenon, fenotiazyna i analogi fenotiazyny
 31. Neuroleptyki II: pozostałe 
 32. Leki przeciw osteoporozie i preparaty związków mineralnych (łącznie z preparatami przeciwko osteolizie nowotworowej)
 33. Leki przeciwparkinsonowskie
 34. Leki stosowane w chorobach tarczycy 
 35. Preparaty hormonów płciowych i ginekologiczne 
 36. Leki urologiczne 
 37. Leki przeciwwirusowe 
 38. Leki wywołujące torsades de pointes bądź wydłużające odstęp QT 
 39. Najważniejsze izoenzymy cytochromu P-450

Skorowidz

Podobne produkty