Monitorowanie problemów zdrowotnych stad bydła

Nowe

Ryszard Mordak

Rok wydania2008
Oprawamiękka
Ilość stron202
Format165 x 235 mm
ISBN978-83-60466-72-8

Poleć znajomemu

83,00 zł Cena detaliczna

Niniejsza praca stanowi cenne uzupełnienie tematyczne na rynku książek weterynaryjnych. Brak było bowiem do tej pory książki o tej tematyce. W publikacji w sposób syntetyczny przedstawione zostały występujące zagrożenia i problemy zdrowotne krów mlecznych oraz metody postępowania w czasie monitorowania stada w zakresie chorób zakaźnych i niezakaźnych.
Autor w sposób kompetentny i usystematyzowany przedstawia ocenę zdrowotności, rozrodu i produkcji mlecznej krów, posługując się uznanymi metodami diagnozowania klinicznego i laboratoryjnego, przyjętymi normami, wskaźnikami płodności z uwzględnieniem żywienia, przemian metabolicznych, środowiska bytowania zwierząt itp. Podaje także wiele praktycznych uwag ułatwiających rozwiązywanie problemów zdrowotnych u bydła.

SKRÓCONY SPIS TREŚCI:

1. Wstęp

2. Rola lekarzy weterynarii w nadzorowanych fermach bydła

3. Przykłady weterynaryjnej kontroli stad bydła w niektórych krajach Europy

4. Perspektywy nadzoru weterynaryjnego w kraju

5. Nadzór nad środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym zwierząt

6. Epidemiologia weterynaryjna 

6.1. Podstawowe wskaźniki występowania chorób w populacji 

7. Monitorowanie stanu zdrowia ferm bydła

7.1. Monitoring kliniczny

7.2. Monitoring diagnostyczny laboratoryjny 

8. Monitorowanie chorób zakaźnych ferm bydła 

8.1. Choroby zakaźne bydła monitorowane urzędowo, okresowo - ogólne zasady postępowania

8.2. Choroby zakaźne u bydła monitorowane urzędowo w sposób wybiórczy

8.3. Inne choroby zakaźne bydła niepodlegające monitorowaniu urzędowemu 

8.4. Nadzór weterynaryjny nad reproduktorami

8.5. Sankcje karne przy nieprawidłowym monitorowaniu zdrowia rozpłodników bydła 

8.6. Zabezpieczenie przeciwepizootyczne ferm i miejsc przebywania bydła 

9. Monitorowanie chorób niezakaźny

9.1. Monitorowanie żywienia 

9.2. Monitorowanie przemian metabolicznych 

10. Monitorowanie podstawowych chorób wieloczynnikowych u krów

10.1. Monitorowanie rozrodu w stadzie 

10.2. Monitorowanie innych zaburzeń okresu poporodowego u krów - przemieszczenia trawieńca

10.3. Monitorowanie przyczyn chorób gruczołu mlekowego 

10.4. Monitorowanie chorób kończyn u bydła 

11. Podsumowanie

12. Piśmiennictwo 

Podobne produkty