Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera

Nowe

E. Mutschler, G. Geisslinger, H. K. Kroemer, P. Ruth, M Schaefer-Korting


Redakcja wydania II polskiego: W. Buczko

Rok wydania2011
Oprawamiękka
Ilość stron528
Format168 x 238 mm
ISBN978-83-62283-81-1

Poleć znajomemu

100,00 zł Cena detaliczna

Kompendium farmakologii i toksykologii jest niezwykle przejrzystym przeglądem współczesnej farmakologii, a wszystkie informacje zostały przekazane w sposób prosty, jasny i zwięzły. Stanowi ono doskonałe uzupełnienie do nauki farmakologii dla studentów oraz osób szkolących się i przygotowujących do egzaminów dyplomowych i specjalizacyjnych.

Postęp badań nad lekami, stałe doskonalenie form farmakoterapii oraz popularność "Farmakologii i toksykologii" Mutschlera i jego współpracowników sprawiły, że w 2008r. ukazało się już dziewiąte wydanie niemieckie, poprawione i uzupełnione, a dwa lata później powstało drugie wydanie polskie. W porównaniu z pierwszym wydaniem, usunięta została znaczna część informacji nieaktualnych, umieszczono natomiast najnowsze dane dotyczące leków i standardów terapeutycznych. Podkreślić należy przede wszystkim przejrzystość formy, w jakiej przedstawiono trudne zagadnienia związane z działaniem leku na ustrój człowieka. Rozległość poruszanej tematyki wpływa, co prawda na objętość podręcznika, ale istnieje czasami potrzeba uzyskania wiadomości nie tylko aktualnych i usystematyzowanych, lecz także podanych w formie niezwykle skondensowanej.
SKRÓCONY SPIS TREŚCI
A. Część ogólna
1. Definicje
2. Farmakokinetyka
3. Farmakodynamika
4. Działania niepożądane leków
5. Interakcje leków
6. Farmakogenetyka
7. Terapia genowa i antysensowna, klonowanie terapeutyczne
8. Preparaty złożone
9. Poszukiwanie i badanie nowych leków
B. Część szczegółowa
1. Leki wpływające na układ nerwowy
2. Hormony i leki stosowane w leczeniu układu hormonalnego
3. Mediatory (autakoidy, hormony parakrynne)
4. Leki działające na krew i układ krążenia
5. Leki działające na układ oddechowy
6. Leki działające na przewód pokarmowy
7. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa; leki wpływające na układ moczowo-płciowy
8. Leki stosowane w leczeniu chorób oczu
9. Leki dermatologiczne
10. Witaminy, pierwiastki śladowe
11. Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych
12. Chemioterapia nowotworów złośliwych
13. Substancje wpływające na układ immunologiczny
14. Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej
C. Zatrucia
1. Działy toksykologii
2. Ogólne postępowanie w zatruciach
3. Zatrucia specjalne
Dodatek
Indeks

Podobne produkty