Próbki od pacjenta do laboratorium. Wpływ zmienności przedanalitycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych

Nowe

W.G. Guder, S. Narayanan, H. Wisser, B. Zawta
Redakcja wydania II polskiego:
M. Woźniak 
Rok wydania2012, dodruk 2019
Oprawamiękka
Ilość stron160
Format168 x 236 mm
ISBN978-83-62283-99-6

Poleć znajomemu

59,00 zł Cena detaliczna

Autorzy przedstawili w prostej i zrozumiałej formie znaczenie czynników przedanalitycznych i ich wpływ na końcowy wynik badania laboratoryjnego.

Znaczenie tej książki potwierdza fakt, że równolegle z polskim wydaniem autorzy przygotowali kolejną IV edycję swojej książki. Dowodzi to, że tematyka książki odpowiada na zapotrzebowanie środowiska na tego typu wydawnictwo. Mamy nadzieję, że wydanie książki w języku polskim podniesie poziom wiedzy wśród diagnostów laboratoryjnych w przedmiocie zmienności przedanalitycznej jako potencjalnego źródła błędów laboratoryjnych a tym samym wpłynie na jakość badań laboratoryjnych w świadczeniach medycznych.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa do wydania polskiego

Spis treści

O autorach

Przedmowa i podziękowania 

1. Marzenia i rzeczywistość - pierwsze spotkanie - Znaczenie fazy przedanalitycznej 

Wpływ zmienności biologicznej 

2. Coś nieuniknionego - Wpływ wieku, płci. rasy i ciąży

3. Zmiana nawyków - Wpływ czynników zależnych od pacjenta 

4. Kawa, drink, papieros - przed pobraniem krwi? Używki i narkotyki jako zmienne czynniki biologiczne 

5. A jeśli zażywam ziółka? - Wpływ preparatów roślinnych na wyniki badań laboratoryjnych 

Pobieranie materiału do badania 

6. Kiedy badać - Optymalny czas pobierania materiału 

7. Pobieranie próbek a wlewy dożylne - Znaczenie kolejności procedur diagnostycznych i terapeutycznych 

8. Pobierać w pozycji stojącej czy leżącej? - wpływ pozycji ciała oraz opaski uciskowej 

9. Z jakiego miejsca pobierać krew? - Krew żylna, nakłucie tętnicy i pobranie z wenflonu

10. Krew ze skóry - Pobieranie krwi włośniczkowej 

11. Czy laboratorium zamieniło moje próbki?- Techniki identyfikacji próbki 

12. Drogocenna próbka - Płyn mózgowo-rdzeniowy 

13. Próbka prawie zawsze dostępna - Mocz i ślina jako materiał diagnostyczny 

14. Osocze czy surowica? - Istotne różnice pomiędzy osoczem a surowicą

15. Weź lawendową próbówkę! - Kod kolorów próbówek preparowanych 

Transport i przechowywanie 

16. Przefaksuj mi próbkę - Wpływ czasu i temperatury podczas transportu próbki 

17. Transport próbek - Regulacje prawne dotyczące wysyłania próbek pocztą

18. Jak przechowywać świeże próbki? - Przechowywanie próbek w laboratorium 

Przygotowanie próbek do analizy

19. A kiedy próbka dotarła... - Przyjęcie, wirowanie, podział materiału 

20. Proces ciągły czy cykliczny? - Przedanalityczny tok postępowania i robotyzacja 

21. Aspekty bezpieczeństwa fazy przedanalitycznej - Utylizacja pozostałości próbek, igieł, probówek i chemikaliów 

Specyficzne aspekty wybranych materiałów biologicznych 

22. Postępowanie przed transfuzją krwi - Wybrane aspekty immunohematologii

23. Oddzielna próbówka do badania krzepnięcia - Wybrane aspekty koagulologii 

24. Komórki krwi są wrażliwe! - Wybrane aspekty badań hematologicznych 

25. Może wystarczy z palca? - Wybrane aspekty chemii klinicznej 

26. Specjalne probówki dla białek specyficznych? - Czynniki przedanalityczne w metodach immunochemicznych

27. Komórki krwi - źródło ważnych informacji - Wybrane aspekty analizy cytometrycznej 

28. Jak zarządzać genami i białkami - Wybrane aspekty badań metodami biologii molekularnej 

29. Kiedy gazy uciekają - Wybrane aspekty oznaczania gazów i wapnia zjonizowanego 

30. Pobrać próbkę do TDM w odpowiednim czasie... - Wybrane aspekty terapii monitowanej stężeniem leku (TDM)

31. Bakterie, grzyby, pasożyty i wirusy - Wybrane aspekty badań mikrobiolologicznych 

Interferencje endogenne i egzogenne 

32. Czy można badać mętne próbki? - Wpływ lipemii 

33. Trudny przypadek - Problemy związane z występowaniem przeciwciał endogennych 

34. Surowica jakby czerwona - Wpływ hemolizy

35. Czy laboratorium musi znać wszystkie moje leki? - Wpływ interferencji leków na wyniki badań laboratoryjnych 

36. Czy wszystko jest pod kontrolą? - Zapewnienie jakości w fazie przedanalitycznej 

Literatura 

Słownik 

Indeks 

Podobne produkty