Ocena mikroskopowa komórek w płynach z jam ciała / Microscopic evaluation of cells in body cavity fluids

Nowe

M. Mantur, A. Radzimowska 

Practical atlas / Praktyczny atlas

Rok wydania2020
Oprawatwarda
Ilość stron196
Format285 x 200 mm
ISBN978-83-7846-09-8

Poleć znajomemu

120,00 zł Cena detaliczna

Praktyczny atlas Ocena mikroskopowa w płynach z jam ciała stanowi kompendium wiedzy na temat patofizjologii, rodzajów i cytodiagnostyki płynów z jam ciała. Publikacja podzielona została na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna zawiera pełną charakterystykę komórek występujących w płynach z jam ciała, a praktyczna - opis poszczególnych przypadków klinicznych, z jakimi klinicysta może zetknąć się w swojej pracy. Do każdego opisu dołączono barwne zdjęcia preparatów wykonane za pomocą kamery mikroskopowej. Książka przejrzyście obrazuje morfologię komórek - zarówno tych prawidłowych, jak i o zaznaczonych cechach atypii, co sprawia, że jest bardzo pomocna w poszerzaniu wiedzy i praktyki diagnostycznej. Szczególną uwagę zwrócono na nieprawidłowości morfologiczne komórek, które powstały pod wpływem procesów chorobowych toczących się w organizmie pacjenta. W publikacji opisano także, jak rzetelnie i w standaryzowany sposób wykonać oraz zabarwić preparaty mikroskopowe. 

Practical atlas entitled Microscopic evaluation of cells in body cavity fluids is a compendium of the knowledge on the pathophysiology, types and cytodiagnostic analysis of the body cavity fluids. The publication consists of two parts, i.e. theoretical and practical. The theoretical part contains full characteristics o cells occurring in the body cavity fluids and the practical part is a description of the most common clinical case. The book illustrates cell morphology - both typical and atypical, which makes it very useful both in research studies and in clinical practise. Special attention was paid to the morphologicalabnormalities of cells due to particular disease processes. In addition, the atlas contains important information about the standardization of microscopic analysis of body fluids.

SKRÓCONY SPIS TREŚCI:

Przedmowa 

Wykaz skrótów 

1. Wstęp 

2. Cytodiagnostyka płynów z jam ciała 

3. Charakterystyka i zdjęcia mikroskopowe komórek występujących w płynach z jam ciała

4. Płyny przesiękowe i wysiękowe - wybrane przypadki 

Piśmiennictwo

Skorowidz

CONCISE TABLE OF CONTENTS:
Preface 
List of abbreviations 
1. Introduction 
2. Microscopic analysis of body cavity fluids 
3. Charakteristics and microscopic images of cells in the fluids from body cavities 
4. Transudate and exudate fluids - selected clinical cases 
References 
Index

Podobne produkty