Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych

Nowe

C.P. Price, R.H. Christenson
Redakcja wydania I polskiego:
J. Naskalski, B. Solnica
Rok wydania2010
Oprawamiękka
Ilość stron546
Format170 x 240 mm
ISBN978-83-60466-88-9

Poleć znajomemu

46,00 zł Cena detaliczna

„Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych” stanowi fundamentalne dzieło, w którym zarysowano kształtujący się na najbliższe lata kierunek rozwoju medycyny laboratoryjnej jako części praktyki klinicznej. Wzrost automatyzacji badań laboratoryjnych wykorzystywanych do celów diagnostyki medycznej spycha na drugi plan umiejętności techniczne związane z wykonywaniem badań. Równocześnie zwiększa się liczba substancji, które mogą być badane w laboratoriach klinicznych i coraz częściej lekarz staje przed pytaniami: co badać, kiedy wykonać badanie i czego można oczekiwać po wyniku. I właśnie wiedza, w jaki sposób należy szukać odpowiedzi na te elementarne pytania, stanowi obszar rozwoju medycyny laboratoryjnej. 
Fragment przedmowy do wydania polskiego autorstwa prof. Jerzego Naskalskiego i dr hab. Bogdana Solnicy 

SPIS TREŚCI:

 

Przedmowa do drugiego wydania wydania

Przedmowa do wydania polskiego

Współautorzy 

 

1. Medycyna oparta na dowodach a proces diagnostyczny 

2. Pytania kliniczne. System pozwalający na formułowanie pytań i odpowiedzi w medycynie laboratoryjnej

3. Związek między testem a punktem końcowym 

4. Ocena trafności diagnostycznej i rokowniczej testu 

5. Projektowanie badań monitorujących

6. Ocena skutków zastosowania testów

7. Analiza statystyczna i prezentacja danych

8. Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych: wpływ cech analitycznych testu na efekt końcowy 

9. Standardy opisywania trafności diagnostycznej (STARD) w odniesieniu do klinicznych badań laboratoryjnych 

10. Przegląd literatury badawczej 

11. Krytyczna ocena dowodów: znaczenie, ważność, zastosowanie

12. Przegląd systematyczny i metaanaliza 

13. Opracowanie i zastosowanie wytycznych praktyki klinicznej opartych na dowodach naukowych 

14. Krytyczna ocena wytycznych praktyki klinicznej 

15. Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych: zdrowie, ekonomia, zwrot kosztów leczenia i wartość programowana 

16. Rola audytu w medycynie laboratoryjnej

17. Sposób przedstawiania wyników badań laboratoryjnych: czy jest oparty na dowodach naukowych 

18. Zarządzanie popytem: kontrola ilości pracy w laboratorium 

19. Technologia informacyjna w medycynie laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych\

20. Nauczanie medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych

21. Laboratoryjna opieka zdrowotna oparta na dowodach naukowych

22. Przepisy w medycynie laboratoryjnej opartej na dowodach naukowych 

23. Zastosowanie medycyny laboratoryjnej opartej na dowodach w praktyce 

Podobne produkty